FASTIGHETSALLIANS Sthlm AB

Hur uppnår man egentligen långsiktiga affärsrelationer?  För att få en bra plattform för goda kundrelationer måste man synkronisera förväntningarna. Vi har lite extra tagit fasta på förväntningen om långsiktighet och personlig kontakt. För att få det lilla extra, samt en relation med kundnytta är Fastighetsallians Sthlm AB uppbyggt av arbetande ägare och trygga underentreprenörer. Det borgar för en kvalitativt högre leverans och maximerad lyhördhet. Vårt mål är att engagemang och energin av detta skall komma kunden till bästa nytta.

Välkommen till oss!


Jack Boström

Förvaltning

     Telefon: 08-51066522              jack@fastighetsallians.se

Teknisk administrativ förvaltning gällande bostadsrätt, hyresrätt och förvaltning under garantitid.

 
 
 

© Copyright Fastighetsallians